Point of No Return
Libro at Pagmamahal
  • Boy:  Pahiram ako ng book!
  • Girl:  Ayako nga. Baka masira.
  •  *Natahimik ang lalaki at halatang nalungkot*
  • Boy:  Marunong naman akong mag-alaga, kelangan ko lang ng konting tiwala.
    1. 4 notesTimestamp: Sunday 2012/04/01 16:50:00Source: dearestjohnLibroPagmamahalThoughtsTiwalaMydearest
    1. dearestjohn posted this